กิจกรรม


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:56โดยโรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:59 ]

โรงเรียนบ้านห้วยได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:47โดยโรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมือวันที่ 16 มิถุนาย  2559 เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญู ของลูกศิษย์ที่มีต่อครูผูุ้สอน บรรยาศเป็นไปด้วยรักและความอบอุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ศูนย์บ้านเขว้า 1

โพสต์11 มิ.ย. 2557 04:08โดยladdawan sirichart

 สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านห้วยหวายได้ถูกวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557พัดจนสนามเด็กเล่นพัง นักเรียนไม่ที่เล่น ผอ.กฤษฏา สาวก ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันหาทางแก้ไขและปรับปรุงใหม่เพื่อเด็กใน โรงเรียนจะได้มีที่เล่นและปลอดภัย

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า สพป.ชย1

โพสต์11 มิ.ย. 2557 03:45โดยladdawan sirichart

  เมื่อ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น พระธรรมทูตจาก ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอำเภอบ้านเขว้า ได้เมตตาแสดงธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหวาย   นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากพระวิทยากร และสนุกกับการตอบคำถามชิงรางวัลจากพระอาจารย์ นักเรียนทุกคนได้รับรางวัลจาก
พระครูวิมลจันทโสภณ รสจ.บ้านเขว้าวัดประทุมมาวาส และเมตตาอนุเคราะห์เด้กนักเรียนอนุบาลอีก 500 บาท สาธุ สาธุ                                          ท่าน ผอ.กฤษฎา  สาวก ท่านปลื้มใจ  สุขใจ เป็นที่สุดเลยะ

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์28 เม.ย. 2556 20:23โดยoraphin wanthip

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยหวายวันที่  30 เมษายน  2556

โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

โพสต์13 พ.ย. 2555 20:56โดยoraphin wanthip


14 พฤศจิกายน 2012


พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเจ้าภาพกีฬา

โพสต์13 พ.ย. 2555 20:33โดยoraphin wanthip

โรงเรียนบ้านห้วยหวายเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬาพร้อมชุมชนร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ


กีฬาสี ตำบลลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โพสต์13 พ.ย. 2555 20:13โดยoraphin wanthip

กีฬายุวชนลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่  9 ปีการศึกษา 2555 ปีนี้ โรงเรียนบ้านห้วยหวายยินดีต้อนรับนักเรียน,นักกีฬา คณะครูและบุคลากรทุกโรงเรียนในตำบลุ่มลำชี ทุกคน ในวันที่ 24-28 ธันวาคม  2555 นี้กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

 เลี้ยงส่งครูปรีญาพร   เพ็ชรประดิษฐ์ เลี้ยงต้อนรับ ครูสมคิด  วงษ์จันทึก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2555

1-9 of 9