กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:47โดยโรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมือวันที่ 16 มิถุนาย  2559 เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญู ของลูกศิษย์ที่มีต่อครูผูุ้สอน บรรยาศเป็นไปด้วยรักและความอบอุ่น
Comments