โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ศูนย์บ้านเขว้า 1

โพสต์11 มิ.ย. 2557 04:08โดยladdawan sirichart
 สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านห้วยหวายได้ถูกวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557พัดจนสนามเด็กเล่นพัง นักเรียนไม่ที่เล่น ผอ.กฤษฏา สาวก ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันหาทางแก้ไขและปรับปรุงใหม่เพื่อเด็กใน โรงเรียนจะได้มีที่เล่นและปลอดภัย
Comments